تمامی مطالب موجود در این سامانه از وب سایت های دیگر و بدون دخالت انسانی جمع آوری شده , لذا تمام مسئولیت آنها بر عهده وب سایت منبع میباشد. مطالب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران را از طریق بخش تماس با ما به ما اعلام کنید.


ورود به کانال تلگرام


هتل آماری گاردن – Amari Garden Hotel  

هتل آماری گاردن که در جاده ی ساحلی پاتایا واقع شده است،انتخابی ایده آل برای اقامت شما سخت پسندان می باشد. نزدیکی این هتل به مراکز دیدنی و تفریحی پاتایا سبب شده است که مهمانان مقیم این هتل به طور معمول از اکثر این اماکن و هم چنین مراکز خرید شهرلذت ببرند.
 

ادامه مطلب  

هتل آماری گاردن – Amari Garden Hotel  

هتل آماری گاردن که در جاده ی ساحلی پاتایا واقع شده است،انتخابی ایده آل برای اقامت شما سخت پسندان می باشد. نزدیکی این هتل به مراکز دیدنی و تفریحی پاتایا سبب شده است که مهمانان مقیم این هتل به طور معمول از اکثر این اماکن و هم چنین مراکز خرید شهرلذت ببرند.
 

ادامه مطلب  

سوالات قلم چی  

    فیلم های درسی گروه هفتم
   پیام های آسمانی10 نمونه سوال

   ریاضی69 نمونه سوال

   عربی47 نمونه سوال

   علوم121 نمونه سوال

   فارسی76 نمونه سوال

   مطالعات اجتماعی32 نمونه سوال

   زبان انگلیسی48 نمونه سوال

   آموزش قرآن7 نمونه سوال

ادامه مطلب  

سوالات قلم چی  

    فیلم های درسی گروه هفتم
   پیام های آسمانی10 نمونه سوال

   ریاضی69 نمونه سوال

   عربی47 نمونه سوال

   علوم121 نمونه سوال

   فارسی76 نمونه سوال

   مطالعات اجتماعی32 نمونه سوال

   زبان انگلیسی48 نمونه سوال

   آموزش قرآن7 نمونه سوال

ادامه مطلب  

 

●▪.●▪.●▪●▪.●▪.●▪●▪.●▪.●▪●▪.●▪.●▪●▪.●▪.●▪●▪.●▪.●▪●▪.●▪.●▪●▪.●▪.●▪●▪.●▪.●▪●▪.●▪.●▪
 
کاش بر خیمه ی سبزت گذرم می افتاد
                   کاش بـر صـورت ماهـت نـظرم مـی افتاد
کاش از چشم تر تو  دو سه قـطره بـاران
                    پـسر فـاطمه بـر چـشـم تـرم مـی افتاد
کاش در لـحظـه ی تــاریـک گـنـاهان آقـا
                   مـرده بودم به خـدا بـال و پـرم مـی افتاد
کاش از سوی تو ای صاحب ما یک قرعه
                  گـریـه و نـال

ادامه مطلب  

بیت الزعیم سید مطلب بن سید حسان الفاضلی  

   

الواجهة » العالم الإسلامی » الهاشمیون » من الأسر الهاشمیة »  موسوعة انساب السادة العلویین فی العراق   

 

 

{بیت الزعیم سید مطلب} 
الزعیم سید مطلب  بن سید حسان بن سید علی
{الجد الجامع للساده الفواضل آل سید علی}
 


 
{اولاد الزعیم سید مطلب بن سید حسان بن سیدعلی الجد}
 
(الزعیم سیدعفات) و(الزعیم سید حسین)
و
(الزعیم سید محسن) و(سید ارزیج) و(سید جاسم)
و
(سید علی)
 


 
{بیت سید ارزیج بن سید مطلب}
 
{اولاد سید ارزیج بن الزعیم سید مطلب}   (سید

ادامه مطلب  

بیت الزعیم سید مطلب بن سید حسان الفاضلی  

   

الواجهة » العالم الإسلامی » الهاشمیون » من الأسر الهاشمیة »  موسوعة انساب السادة العلویین فی العراق   

 

 

{بیت الزعیم سید مطلب} 
الزعیم سید مطلب  بن سید حسان بن سید علی
{الجد الجامع للساده الفواضل آل سید علی}
 


 
{اولاد الزعیم سید مطلب بن سید حسان بن سیدعلی الجد}
 
(الزعیم سیدعفات) و(الزعیم سید حسین)
و
(الزعیم سید محسن) و(سید ارزیج) و(سید جاسم)
و
(سید علی)
 


 
{بیت سید ارزیج بن سید مطلب}
 
{اولاد سید ارزیج بن الزعیم سید مطلب}   (سید

ادامه مطلب  

بیت الزعیم سید مطلب بن سید حسان الفاضلی  

 
 

  

الواجهة » العالم الإسلامی » الهاشمیون » من الأسر الهاشمیة »  موسوعة انساب السادة العلویین فی العراق   

 

 

{بیت الزعیم سید مطلب} 
الزعیم سید مطلب  بن سید حسان بن سید علی
{الجد الجامع للساده الفواضل آل سید علی}
 


 
{اولاد الزعیم سید مطلب بن سید حسان بن سیدعلی الجد}
 
(الزعیم سیدعفات) و(الزعیم سید حسین)
و
(الزعیم سید محسن) و(سید ارزیج) و(سید جاسم)
و
(سید علی)
 


 
{بیت سید ارزیج بن سید مطلب}
 
{اولاد سید ارزیج بن الزعیم سید مطلب}   (

ادامه مطلب  

بیت الزعیم سید مطلب بن سید حسان الفاضلی  

 
 

  

الواجهة » العالم الإسلامی » الهاشمیون » من الأسر الهاشمیة »  موسوعة انساب السادة العلویین فی العراق   

 

 

{بیت الزعیم سید مطلب} 
الزعیم سید مطلب  بن سید حسان بن سید علی
{الجد الجامع للساده الفواضل آل سید علی}
 


 
{اولاد الزعیم سید مطلب بن سید حسان بن سیدعلی الجد}
 
(الزعیم سیدعفات) و(الزعیم سید حسین)
و
(الزعیم سید محسن) و(سید ارزیج) و(سید جاسم)
و
(سید علی)
 


 
{بیت سید ارزیج بن سید مطلب}
 
{اولاد سید ارزیج بن الزعیم سید مطلب}   (

ادامه مطلب  

بیت الزعیم سید مطلب بن سید حسان الفاضلی  

 
 

  

الواجهة » العالم الإسلامی » الهاشمیون » من الأسر الهاشمیة »  موسوعة انساب السادة العلویین فی العراق   

 

 

{بیت الزعیم سید مطلب} 
الزعیم سید مطلب  بن سید حسان بن سید علی
{الجد الجامع للساده الفواضل آل سید علی}
 


 
{اولاد الزعیم سید مطلب بن سید حسان بن سیدعلی الجد}
 
(الزعیم سیدعفات) و(الزعیم سید حسین)
و
(الزعیم سید محسن) و(سید ارزیج) و(سید جاسم)
و
(سید علی)
 


 
{بیت سید ارزیج بن سید مطلب}
 
{اولاد سید ارزیج بن الزعیم سید مطلب}   (

ادامه مطلب  

بیت الزعیم سید مطلب بن سید حسان الفاضلی  

 
 

  

الواجهة » العالم الإسلامی » الهاشمیون » من الأسر الهاشمیة »  موسوعة انساب السادة العلویین فی العراق   

 

 

{بیت الزعیم سید مطلب} 
الزعیم سید مطلب  بن سید حسان بن سید علی
{الجد الجامع للساده الفواضل آل سید علی}
 


 
{اولاد الزعیم سید مطلب بن سید حسان بن سیدعلی الجد}
 
(الزعیم سیدعفات) و(الزعیم سید حسین)
و
(الزعیم سید محسن) و(سید ارزیج) و(سید جاسم)
و
(سید علی)
 


 
{بیت سید ارزیج بن سید مطلب}
 
{اولاد سید ارزیج بن الزعیم سید مطلب}   (

ادامه مطلب  

بیت الزعیم سید مطلب بن سید حسان الفاضلی  

   

الواجهة » العالم الإسلامی » الهاشمیون » من الأسر الهاشمیة »  موسوعة انساب السادة العلویین فی العراق   

 

 

{بیت الزعیم سید مطلب} 
الزعیم سید مطلب  بن سید حسان بن سید علی
{الجد الجامع للساده الفواضل آل سید علی}
 


 
{اولاد الزعیم سید مطلب بن سید حسان بن سیدعلی الجد}
 
(الزعیم سیدعفات) و(الزعیم سید حسین)
و
(الزعیم سید محسن) و(سید ارزیج) و(سید جاسم)
و
(سید علی)
 


 
{بیت سید ارزیج بن سید مطلب}
 
{اولاد سید ارزیج بن الزعیم سید مطلب}   (سید

ادامه مطلب  

بیت الزعیم سید مطلب بن سید حسان الفاضلی  

   

الواجهة » العالم الإسلامی » الهاشمیون » من الأسر الهاشمیة »  موسوعة انساب السادة العلویین فی العراق   

 

 

{بیت الزعیم سید مطلب} 
الزعیم سید مطلب  بن سید حسان بن سید علی
{الجد الجامع للساده الفواضل آل سید علی}
 


 
{اولاد الزعیم سید مطلب بن سید حسان بن سیدعلی الجد}
 
(الزعیم سیدعفات) و(الزعیم سید حسین)
و
(الزعیم سید محسن) و(سید ارزیج) و(سید جاسم)
و
(سید علی)
 


 
{بیت سید ارزیج بن سید مطلب}
 
{اولاد سید ارزیج بن الزعیم سید مطلب}   (سید

ادامه مطلب  

بیت الزعیم سید مطلب بن سید حسان الفاضلی  

 
 

  

الواجهة » العالم الإسلامی » الهاشمیون » من الأسر الهاشمیة »  موسوعة انساب السادة العلویین فی العراق   

 

 

{بیت الزعیم سید مطلب} 
الزعیم سید مطلب  بن سید حسان بن سید علی
{الجد الجامع للساده الفواضل آل سید علی}
 


 
{اولاد الزعیم سید مطلب بن سید حسان بن سیدعلی الجد}
 
(الزعیم سیدعفات) و(الزعیم سید حسین)
و
(الزعیم سید محسن) و(سید ارزیج) و(سید جاسم)
و
(سید علی)
 


 
{بیت سید ارزیج بن سید مطلب}
 
{اولاد سید ارزیج بن الزعیم سید مطلب}   (

ادامه مطلب  

بیت الزعیم سید مطلب بن سید حسان الفاضلی  

 
 

  

الواجهة » العالم الإسلامی » الهاشمیون » من الأسر الهاشمیة »  موسوعة انساب السادة العلویین فی العراق   

 

 

{بیت الزعیم سید مطلب} 
الزعیم سید مطلب  بن سید حسان بن سید علی
{الجد الجامع للساده الفواضل آل سید علی}
 


 
{اولاد الزعیم سید مطلب بن سید حسان بن سیدعلی الجد}
 
(الزعیم سیدعفات) و(الزعیم سید حسین)
و
(الزعیم سید محسن) و(سید ارزیج) و(سید جاسم)
و
(سید علی)
 


 
{بیت سید ارزیج بن سید مطلب}
 
{اولاد سید ارزیج بن الزعیم سید مطلب}   (

ادامه مطلب  

بیت الزعیم سید مطلب بن سید حسان الفاضلی  

 
 

  

الواجهة » العالم الإسلامی » الهاشمیون » من الأسر الهاشمیة »  موسوعة انساب السادة العلویین فی العراق   

 

 

{بیت الزعیم سید مطلب} 
الزعیم سید مطلب  بن سید حسان بن سید علی
{الجد الجامع للساده الفواضل آل سید علی}
 


 
{اولاد الزعیم سید مطلب بن سید حسان بن سیدعلی الجد}
 
(الزعیم سیدعفات) و(الزعیم سید حسین)
و
(الزعیم سید محسن) و(سید ارزیج) و(سید جاسم)
و
(سید علی)
 


 
{بیت سید ارزیج بن سید مطلب}
 
{اولاد سید ارزیج بن الزعیم سید مطلب}   (

ادامه مطلب  

بیت الزعیم سید مطلب بن سید حسان الفاضلی  

 
 

  

الواجهة » العالم الإسلامی » الهاشمیون » من الأسر الهاشمیة »  موسوعة انساب السادة العلویین فی العراق   

 

 

{بیت الزعیم سید مطلب} 
الزعیم سید مطلب  بن سید حسان بن سید علی
{الجد الجامع للساده الفواضل آل سید علی}
 


 
{اولاد الزعیم سید مطلب بن سید حسان بن سیدعلی الجد}
 
(الزعیم سیدعفات) و(الزعیم سید حسین)
و
(الزعیم سید محسن) و(سید ارزیج) و(سید جاسم)
و
(سید علی)
 


 
{بیت سید ارزیج بن سید مطلب}
 
{اولاد سید ارزیج بن الزعیم سید مطلب}   (

ادامه مطلب  

اسامی منتخبین مسابقه نشریه دیواری (هفته کتاب) شهرستان جلفا  

ü     امیررضا بایرامی
ü     محمد هاتفی
ü     حسن جوادی اقدم
ü     علیرضا سروی
ü     بوسف علی نژاد
ü     حسین حقیقی حقی
ü     امیررضا راعی
ü     طیبه محمدوند
ü     کوثر مهدی نژاد
ü     زهرا حسن پور
ü     نیلوفر بابازاده
ü     مریم محمدی
ü     فاطمه محمدی
ü     آیدا کاشفی
ü     شبنم قاسم پور
ü     آیلین جنتی
ü     الهام فقیهی
ü     علی فقیهی
ü 

ادامه مطلب  

اسامی منتخبین مسابقه نشریه دیواری (هفته کتاب) شهرستان جلفا  

ü     امیررضا بایرامی
ü     محمد هاتفی
ü     حسن جوادی اقدم
ü     علیرضا سروی
ü     بوسف علی نژاد
ü     حسین حقیقی حقی
ü     امیررضا راعی
ü     طیبه محمدوند
ü     کوثر مهدی نژاد
ü     زهرا حسن پور
ü     نیلوفر بابازاده
ü     مریم محمدی
ü     فاطمه محمدی
ü     آیدا کاشفی
ü     شبنم قاسم پور
ü     آیلین جنتی
ü     الهام فقیهی
ü     علی فقیهی
ü 

ادامه مطلب  

عوارض کامپیوتر  

عوارض كار كردن با كامپیوتر و جلوگیری از آن
دانستنیها 13 دیدگاه 6,075 بازدید
 
عوارض كار طولانی مدت با كامپیوتر شامل ضایعات چشم، سردرد ، كمر درد و فشار در نواحی مچ دست ، شانه و گردن و دردهای گردن و شانه است كه با خستگی شدید عضلات این ناحیه همراه است، دردهای مفصل آرنج، مچ، انگشتان و نهایتاً دردهای پشت و كمر می باشد.
فراموش نکنیدزمانی كه در هنگام كار با كامپیوتر بدن بیش از حد به جلو خم شده باشد . شانه و عضلات گردن قادر به نگهداشتن وزن سر نیست و به یا

ادامه مطلب  

اخرین تمرین پرسپولیس قبل از بازی با سپاهان  

 

سرخپوشان امروز چهارشنبه پس از دیدار با اعضای هیأت مدیره باشگاه، تمرینات خود را از سالن بدنسازی آغاز کردند.
به گزارش کاپ، آخرین جلسه تمرینی سرخپوشان پیش از دیدار برابر سپاهان از هفته بیست و دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران، در سالن ورزشگاه شهید کاظمی آغاز شد.
بازیکنان پس از صحبت‌های برانکو، تمرینات بدنسازی و گرم کردن را در سالن وزنه زیر نظر مارکو شروع کردند و پس از آن راهی زمین چمن ورزشگاه شدند.

ادامه مطلب  

اخرین تمرین پرسپولیس قبل از بازی با سپاهان  

 

سرخپوشان امروز چهارشنبه پس از دیدار با اعضای هیأت مدیره باشگاه، تمرینات خود را از سالن بدنسازی آغاز کردند.
به گزارش کاپ، آخرین جلسه تمرینی سرخپوشان پیش از دیدار برابر سپاهان از هفته بیست و دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران، در سالن ورزشگاه شهید کاظمی آغاز شد.
بازیکنان پس از صحبت‌های برانکو، تمرینات بدنسازی و گرم کردن را در سالن وزنه زیر نظر مارکو شروع کردند و پس از آن راهی زمین چمن ورزشگاه شدند.

ادامه مطلب  

چس ایز لاو  

مهره ی شطرنج
 
شبیه مهره ی شطرنجمنو بازی نده هر دمآره سربازه چشماتممنو ماتَم نکن با غمتا روز آخر دنیاتو شاه این دل کیشیچقد راحت از این احساسداری بی وقفه رد میشیهنوزم عکس رو طاقچهبا بغض سینه در گیرهیه وقتایی که تو نیستیدلم از غصه می گیرهتن غربت بدون توشده مهمون این خونهخراش رفتنت انگاررو قلب خسته میمونهرو قاب ابری شیشهنشسته ماتم و اندوهرو پلک بسته ی این مردنشسته غصه ی یک کوه
شاعر ؛ سینا آذری

ادامه مطلب  

چس ایز لاو  

مهره ی شطرنج
 
شبیه مهره ی شطرنجمنو بازی نده هر دمآره سربازه چشماتممنو ماتَم نکن با غمتا روز آخر دنیاتو شاه این دل کیشیچقد راحت از این احساسداری بی وقفه رد میشیهنوزم عکس رو طاقچهبا بغض سینه در گیرهیه وقتایی که تو نیستیدلم از غصه می گیرهتن غربت بدون توشده مهمون این خونهخراش رفتنت انگاررو قلب خسته میمونهرو قاب ابری شیشهنشسته ماتم و اندوهرو پلک بسته ی این مردنشسته غصه ی یک کوه
شاعر ؛ سینا آذری

ادامه مطلب  

کتابخانه‌های مخفی جهان  

کتابخانه‌های مخفی جهانپس از این‌که خبر رسید کتابخانه‌ای مخفی با ۱۴ هزار جلد کتاب زیر شهر دمشق سوریه پیدا شده، گزارشی منتشر شد از کتابخانه‌های پنهانی در نقاط مختلف دنیا.
 چندی پیش زیرِ بنای ساختمان‌هایی در دمشق، مکانی مخفی پیدا شد مملو از کتاب. طی چهار سال گذشته و در دوران محاصره «داریا»، داوطلبانی پیدا شدند که در جریان درگیری‌ها ۱۴ هزار کتاب را از خانه‌های آسیب‌دیده نجات دادند تا از شر نیروهای نظامی در امان بمانند.«بی‌بی‌سی» نوشت: د

ادامه مطلب  

کتابخانه‌های مخفی جهان  

کتابخانه‌های مخفی جهانپس از این‌که خبر رسید کتابخانه‌ای مخفی با ۱۴ هزار جلد کتاب زیر شهر دمشق سوریه پیدا شده، گزارشی منتشر شد از کتابخانه‌های پنهانی در نقاط مختلف دنیا.
 چندی پیش زیرِ بنای ساختمان‌هایی در دمشق، مکانی مخفی پیدا شد مملو از کتاب. طی چهار سال گذشته و در دوران محاصره «داریا»، داوطلبانی پیدا شدند که در جریان درگیری‌ها ۱۴ هزار کتاب را از خانه‌های آسیب‌دیده نجات دادند تا از شر نیروهای نظامی در امان بمانند.«بی‌بی‌سی» نوشت: د

ادامه مطلب  

اسمتو بنویس ببین چه شعری ساخته میشه  

الف.....ای مهربان یارم
ب......با عشق تو میمانم
پ.....پای خسته ای دارم
ت.....تا هستی منم هستم
ث.....ثابت میکنم هستم
ج......جان من فدای تو
چ......چند وقتی بمان با من
ح......حال از من نمیپرسی
خ......خوابم با تو شیرینه
د......در جانم زدی رخنه
ذ......ذره ذره آبم کن
ر.......رسوای جهانم کن
ز......زلف خود پریشان کن
ژ......ژنده جامه ای پوشم
س.....سر بر شانه ام بگذار
ش....شوق من دوچندان کن
ص.....صبح من تو روشن کن
ض.....ضربان دلم بشنو
ط...... طاهر گشته ام با تو
ظ......ظهر عاشقی بنگر
ع......عاشق شو تو همچون

ادامه مطلب  

اسمتو بنویس ببین چه شعری ساخته میشه  

الف.....ای مهربان یارم
ب......با عشق تو میمانم
پ.....پای خسته ای دارم
ت.....تا هستی منم هستم
ث.....ثابت میکنم هستم
ج......جان من فدای تو
چ......چند وقتی بمان با من
ح......حال از من نمیپرسی
خ......خوابم با تو شیرینه
د......در جانم زدی رخنه
ذ......ذره ذره آبم کن
ر.......رسوای جهانم کن
ز......زلف خود پریشان کن
ژ......ژنده جامه ای پوشم
س.....سر بر شانه ام بگذار
ش....شوق من دوچندان کن
ص.....صبح من تو روشن کن
ض.....ضربان دلم بشنو
ط...... طاهر گشته ام با تو
ظ......ظهر عاشقی بنگر
ع......عاشق شو تو همچون

ادامه مطلب  

هوا خیلی سردههههههههههههههههههه..........  

 سرما خوردم    کلی حرف داشتم بنویسم ولی چه کنم که اصلا فرصت ندارم ........زیر فشار کاری کمرمان به دو نیم غیر مساوی تقسیم گردیده .........خدایا صبری عنایت فرما آمین ...........نخند دعا کن  در روهای اینده ایشالا براتون مینویسم فقط خواستم حاضری بزنم ........شاد باشید

ادامه مطلب  

متول چه ماهی هستین؟؟؟؟؟؟؟  

فروردین: باهوش         اردیبهشت:ریلکس        خرداد: باحال
تیر:بی حال               مرداد: غمگین             شهریور: خجالتی
مهر: احساساتی       ابان: خوشحال              اذر: متفکر
دی:خپل                   بهمن: مغرور               اسفند:جذاب
                 ((ولی متولد هر ماهی که باشی ((خاصی))))

ادامه مطلب  

شکلک های مخفی در کیبورد  

به نام خداوند بخشنده مهربان 
سلام به تمام دوستان گرامی .
شما هم حتما وقتی توی اینترنت دنبال مطلبی میگردید با شکلک هایی مثل ♥ ♣ • برخورد کرده باشید !
خب این شکلک ها توی همه ی کیبورد ها وجود داره ! فقط کافیه از یه ترفند برای استفاده کردن ازش کمک بگیرید ! خب این وسط دو تا کلید عزیز و قشنگ وجود داره به اسم Alt+Numbers خب ببینید 
دکمه ی الت کیبورد رو بگیرید و شمارش گر های سمت راست رو بزنید , به تصویر زیر توجه کنید :
 +
خب این از این , حالا یه لیستی از تمام این

ادامه مطلب  

برگزاری جشنواره سبزه آرایی  

با نزدیک شدن به سال نو و به رسم عادت دیرین ایرانیان برای کاشت سبزه به عنوان نماد سرسبزی و آبادانی در سال جدید کتابخانه حاج عبدالهی اقدام به برگزاری نخستین جشنواره سبزه در نوقاب نموده است؛ لذا از عموم علاقمندان عزیز دعوت می شود تا با در دست داشتن سبزه های زیبای خود در این جشنواره که بیست و پنجم اسفند در محل کتابخانه حاج عبدالهی برگزار خواهد گردید شرکت نمایند. به زیباترین سبزه ها که توسط داوران گرامی انتخاب شوند جوایز نفیسی اهدا خواهد گردید.

ادامه مطلب  

اصولا پشه کوره چیز مضخرفیه  

فردا امتحان دارم. لابد الان میگی امتحان داشتنم انقده ذوق مرگی داره
عاخه خودمم بارم نمیشه بعد از این همه سال بالاخره رفتم دنبال عشق اول و آخرم ینی نجوم. ذوق مرگم کلا
مخصوصا با این رصدای فوق العاده ای که رفتیم و مهارتای خوشگل موشگلی که تو رصد و جرم زدن پیدا کردم. اصن میخوام برم ماراتن مسیه شرکت کنم
دنیا جای خوبیه ولی دلم امام زمانو میخواد! الهی خودت فرجشو نزدیک کن ... یه طوری که من حتما ببینم و جز یاراشم باشم

ادامه مطلب  

همــــــدمم...  

همــــــدمم
از خــــــدا ممـــــنونم که تــــورو بهـــــــم داده
از ایــــنکه دارمــــت به خـــــودم میبالم
تــــــو بهتریـــــنو زیباتـــــرین هــــدیه عمــــرم هســــتی که خــــدا بهـــــم داده
همیــــــشه کنـــارم باش هــــــمه کســــم
بی تـــو نفـــــس کشـــیندم معنا نداره
همیـــــشه بهت میـــگم که تو توی قلبــــم نیســــتی بلـــکه خوده قلبـــــمی 
دوســــتت دارم دنیــــای مــــن...

ادامه مطلب  

اکنون...  

سلام... خب خب خب امروز حوصلم سر رفته بود گفتم بیام یکم چرت و پرت بنویسم و برم... همین الان از مدرسع اومدم... بعد از خوردن نهار(لازانیا بود جاتون خالی)نوشابه به دست وارد اتاق شدم... یادم اومد اون یکی معلمه اوسگلمون بهمون انشا گفته... خو اخه مگه ما بچه کلاس دومیم ؟؟؟ از همون اول دبستانم یه حسه گه خاصی به زبان فارسی داشتم ... نفسیمم دارن اسباب کشی میکنن تا اخر هفته... بعدم دوره همی... بعدم رقص.. اوووووف مطمعنم اخر هفته خوبی در انتظارم خواهد بود.. کلی ا

ادامه مطلب  

اولین شیفت شب من  

خوب بود 
اصلا نشستم همش داشتم می دویدم تو بخش
بخش ما خیلی شلوغه 40 تا تخت با 6 تا پرستاری که جم نمیخورن
من یه نفر چون دانشجوام فقط اون وسطم همیشه
یکم کارش یکنواخته یعنی حس خوبیه کمک به بیمارا ولی بعد یه مدت همه چی برات روتین میشه
الان تو مرحله یکنواختی ام
این که مریضو ببری اتاق عمل یا دیالیز
این که به چشم قصاب نگاهت کنن حس بدیه
ولی من همیشه سعی کردم مهربون باشم تا نگاها عوض بشه
بعضی مریضام خیلی پررو اند متاسفانه دیگه گیربدن ولت نمی کنن هی صدات می

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1