تمامي مطالب موجود در اين سامانه از وب سايت هاي ديگر و بدون دخالت انساني جمع آوري شده , لذا تمام مسئوليت آنها بر عهده وب سايت منبع ميباشد. مطالب مغاير با قوانين جمهوري اسلامي ايران را از طريق بخش تماس با ما به ما اعلام کنيد.


تازه ترین مطالب
تبلیغات


مدرسه  

یه پاییز زردو زمستون سردو یه کلاس تنگویه درس مشنگو غم جمعه عصرو مشقا مونده رو دستو یه دنیا سوالو؟؟؟رو دستم گذاشتیکتابی دروغو تکالیف بوقو یه درس عمیقو یه هفته دریغویه مغز مریضو یه کوییز ریزویه خواب محالو تو سینم گذاشتیتابستون کجایی؟دقیقا کجایی؟ کجایی تو بی من. تو بی من کجایی؟ تعظیلات کجایی؟دقیقا کجایی؟ کجایی تو بی من. تو بی من کجایی؟

ادامه مطلب  

 

امروز رفتم دانشگاه تا پشت در کلاس رفتم اما میدونستن
نه من این کلاسو دوسدارم و نه چیزی به علمم افزوده
میشه مسایل بحث کاملا تکراری خسته کننده.
یسر رفتم انتشاراتی دانشگاه و بعد نشستم جلوی دانشگاه و 
غروب آفتاب رو تنهایی تمااشا کردن. خورشید که غروب 
کرد رفتم. دلم میخواست برم باینفر دور بزنم اما هیچکس نبود 
درسته من آدم مستقلی هستم اما قبول دارم یوقتا 
تنهایی نمیچسبه. یراست رفتم ترمینال شرق 
واسه خودم بستنی خریدم و شیرموز درست کردم خوردم
از درد

ادامه مطلب  

مدرسه ها وا شــــــــده :دی  

  مدرســــــــه
 
   یه پاییز زردو
زمستون سردو
 
   یه کلاس تنگو
یه درس مشنگو
 
 غم جمعه عصرو
مشقا مونده رو دستو
 
یه دنیا سوالو
رو دستم گذاشتی
 
کتابی دروغو
تکالیف بوقو
 
      یه درس عمیقو
یه هفته دریغو
 
   یه مغز مریضو
یه کوییز ریزو
 
 یه دنیا محالو
تو سینم گذاشتی
 
تابستون کجایی؟دقیقا کجایی؟
کجایی تو بی من، تو بی من کجایی؟
تعطیلات کجایی؟دقیقا کجایی؟
کجایی تو بی من، تو بی من کجایی؟
 
 
 
+ میگنـ سالی که نکوست از بهارشـ پیداست :
+ شروع

ادامه مطلب  

یه وقت هایی اضافی هستی  

یه وقت هایی یه حرف هایی می زنی یه کارهایی می کنی که بعدش کلی پشیمون می شی 
هممون آدمیمم هیچ کدوممون خوب مطلق یا بد مطلق نیستیم .... 
همه ما آدمها اشتباه می کنیم ... 
چه تو حرف هامون چه تو تصمیم هامون چه تو کارهامون.... 
تا یه جاییشو قبول دارم من اشتباه کردم .... 
تقصیر من بود .... 
اما از یه جاییش به بعد یه حرف هایی زد که احساس میکنم اضافه هستم تو زندگیش .... 
از یه جایی به بعد همیشه میگه تو مانع شدی ....
تو باعث شدی من اینطوری موندم ....
تو نذاشتی من جوونی کنم

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1 
ورود به کانال تلگرام